DELTICOM V.N. - Algemene contractvoorwaarden

  • 1 Contractafsluiting - Bestellingsprocedure

 

Met hulp van onze internetportalen hebt U de mogelijkheid de gepresenteerde producten door interneformulieren of fax, respectief door het telefoon te bestellen. Als U de verlangte daten van het bestelformulier hebt ingevult en de bestelling hebt afgestuurd, hebt U een vaste bestelling gemaakt; in dit geval hebben alle bestellingen (door telefoon, fax of internet) dezelfde juridische waarde. Door deze bestelling neemt U de Algemene Voorwaarden aan en bevestigt, dat U het bestelde product wilt kopen. Wij bevestigen uw bestelling door een ingangsbevestiging; deze bevestiging bedoelt niet een aanname van uw bestelling. Dit contract wordt geldig met uw onvangst van de producten, maar het laatst met de afloop van de retourperiode von 14 dagen.

 

  • 2 Algemene leverings- en betalcondities

 

De informaties over de verpakkings- en verstuurkosten, zoals ook de betalingscondities kunt U vanuit de leveringscondities of het betrokkene internetportaal overnemen. Voor leveringen in het buitenland reserveren wij ons het recht de betalingsmogelijkheden te beperken, als het nodig is.

 

  • 3 Instructies betreffend de intrekking

 

U kunt binnen twee weken de contract door en text (b.v. fax, e-mail) annuleren, zonder een reden te moeten angeven. De termijn loopt het vroegst vanaf het datum van ontvangst van de producten. Om de intrekkingstermijn in te halten ist het genoeg, de producten of de revocatie ter rechten tijd terug te sturen. De revocatie moet worden gestuurd aan:

 

e-mail:              Ruecksendung@Delti.com of
telefoon:          1805 262 268 (maandag -vrijdag 7-22 uur), 12 cent per
                        minuut in Duitsland
adres:               Delticom AG, Brühlstraat 11, 30169 Hannover

 

Wij vragen Uw aan, in uw intrekkingsverklaring vrijwillig de reden vor uw terugzending aantegeven, en er worden ook andere informaties gevraagd om een efficiënte en snelle verwerking te kunnen bieden. Wij nemen de producten van U af zodat U geen problemen met de terugzendig hebt en betalen de tegenwaarde van de factuur aan de bank, waar ze is geregistreerd. Dus moet U geen product terug naar de administratieve vestiging in Hannover terugzenden (aangifte van de adres is van de wet voorzien.)

 

  • 4 Juridische consequenties van een intrekking

 

In het geval van een geldige intrekking worden de prestaties/betalingen van bijde partijen teruggegeven en de mogelijke beneficies (bijvoorbeeld renten) afgegeven. In het geval dat U ons het product niet meer,  alleen maar gedeeltelijk of in een schlechte staat terug kunt geven, moet U ons naar geval de waarde terugbetalen. In het geval van opgifte van het product, ist diet niet aanneembaar wanneer de waardevermindering van het ding had exclusief kunnen verklaard worden door de controle van het product - zoals Uzelf in een winkel had kunnen doen. U kunt de compensering uit de weg gaan als U het product als eigenaar gebruikt en als U alles opgeeft wat de waarde daarvan kan aanvatten. Van U worden zowel die goederen afgenomen, die men door paket kan sturen, als ook die dingen, die niet kunnen ingepakt worden. U moet de terugzendingskosten dragen in het geval dat de levering met Uw bestelling overeenkomt en de prijs van het goed dat moet worden teruggestuurd niet meer dan 40,- euro bedraagt.

 

- Eind van de instructies m.b.t. de intrekking -

 

  • 5 Onze teruggave-offerte binnen 30 dagen

 

Wij wensen dat U met alle onze leveringen tevreden bent. Daarom kunt U ieder van ons gekoopt product binnen 30 dagen teruggeven. Dit akkoord gaat verder dan de wettelijke condities, die voorzien dat U het intrekkingsrecht alleen maar twee weken na ontvangst van de producten bezit. Van onze teruggave-offerte binnen 30 dagen, als ook van de wettelijke intrekkingsmogelijkheid op grond § 312 b BGB (het Duitse Burgerlijke Wetboek) zijn die bestellingen uitgesloten, die na de specificaties van de klant werden doorgevoert. Hier is ook de levering van complete wielen ingesloten, die wij individueel voor elk klant maken. De retourzending van complete wiel sets volgt op eigen verantwoording en verplicht Delticom tot niets. De retourzending vindt plaats tegen betaling van de afgesproken verwerkingskosten door de klant. Deze bedragen standaard EUR 120.

 

Onze offerte bevat niet ook de verstuurkosten. Dit bedoelt dat in het geval van contracten met klanten, die na de wettelijke intrekkingstermijn ingetrokken worden (tussen de 15-e en de 30-e.e dag), een forfetair bedrag voor leveringskosten wordt opgehouden. In principe worden de ondernemers zelf met de verstuurkosten belast. Andere informaties, met name informaties m.b.t. de hogte can de verstuurkosten en de teruggave binnen 30 dagen, kunt U op het betreffende internetportaal vinden.

Gebruik onze transportverpakking a.u.b.. Bescherm de producten voor schade. De banden worden voor het opsturen na de reiniging voorbereid en worden ten twee samengebonden. Met name de complete wielen moeten op de voorkant en de achterkant met voldoende karton en plakband worden beschermt. Als U de producten niet juist manoeuvreert of de banden niet juist zijn ingepakt en zij dus schade hebben, hebben wij het recht om schadegeld te vragen. Transportondernemen zullen alleen maar goed ingepakte producten overnemen.

 

  • 6 Het recht op eigendom

 

Wij reserveren ons het recht op eigendom over alle van ons geleverden producten, tot alle onze schuldvorderingen tegenover U, of degene die de producten heeft overnomen, zijn voldaan. Deze clausule is geldig ook voor de schuldvorderingen die later verschijnen. Om ons recht op eigendom optevordern, zijn wij gerechtvaardigd, de onmiddellijke opgave van de producten te vragen, elk recht op afhouding uitsluitend, met uitzondering van het geval dat er tegenpretenties bestaan, die daarvoor wettelijk vastgelegd werden.

 

  • 7 Verantwoording voor de schade op onze internetportalen

 

De internetpaginas zijn gepresenteerd in de vorm die wij hebben als goed beschouwd. Wij garanteren niet dat onze internetportalen met Uw pretenties overeenkomen en dat ze in elk moment, zonder onderbreking, op tijd, zeker en zonder fouten tot Uw beschikking zullen staan. De internetportalen worden op eigen risico gebruikt; wij zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten, die U door de internetportalen kunt verkregen, en ook niet voor de rechtvaardigheit of de informaties op het internetportaal.

 

  • 8 Bescherming van het intelectueel eigendom

 

De texten, de bilderen, de geluiden, de grafiken, de animaties en de videofilmen, zoals ook de publicatie van deze op het internet liggen onder het wet van de auteursrecht en andere beschermingswetten. De inhoud van deze paginas kan niet worden kopiert, verbreidt, geandert of an derde gegeven. Sommige van onze internetpaginas bevatten bilderen, die tot derde behoren en onder hun auteursrecht liggen. Als niet anders gekentekend, zijn alle merktekenen van onze internetpaginas door het merkrecht beschermt. Door onze webpagina wordt niet van ons, noch van derde een gebruikslicentie van de intelectueele eigendom gegeven.

 

  • 9 Informatieverplichting

 

Wanneer U uw inschrijft, moet U echte gegevens m.b.t. uw adres en persoon aangeven; deze gevragde gegevens worden van ons voor U registreerd. Natuurlijk kunt U deze gegevens bij een bestelling of ook later door "Mijn bestelling" of "Contact" (afhankelijk van het portaal) veranderen. Na de inschrijving krijgt U een passwoord en een specificatie voor uw conto. U moet uw passwoord en conto niet an derde verder geven. U bent verplicht, Delticom onmiddellijk ter kennis te brengen al iemand uz passwoord of conto abusief gebruikt. Allebei contractpartnes kunnen hun conto te allen tijde annuleeren, zonder redenen aan te geven. In dit geval zal Delticom uw conto en alle gegevens wissen.

 

  • 10 Keuze van het recht

 

Alleen het recht van de Federale Republiek Duitsland is geldig. Het gebruik van het unitair commercieel recht UN (Akkoord over de contracten m.b.t. de internationale verkoop van producten van 11.04.1980) is uitgesloten.

 

 

18/09/06


U bent een particuliere klant?

Als u online banden voor uw voertuig wilt kopen, klik dan hier .


Nog geen klant?

Registreer nu gratis